XXV. Zalai Nemzetközi Művésztelep

A Zaláért Egyesület, a Humanitás Zala Alapítvány és az Együtt a Jövőért Egyesület szervezésében 2015-ben kerül sor a jubileumi XXV. Zalai Nemzetközi Művésztelepek rendezvényre! 
A program 2015. július 27 és augusztus 7. között kerül megvalósításra a korábbi évekhez hasonló módon. 
Szeretnénk, hogy ezen a szép évfordulón minél több művész részt tudna venni programunkon.

 

Néhány szó az Egyesületről

A Zaláért Egyesületet 1998-ban alapították, azóta rendelkezik a működéshez szükséges infrastrukturális, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel. Az egyesület célja a megye értékeinek megőrzése, fejlődésének elősegítése. A Zaláért Egyesület alapvető céljai közé tartozik Zala megye kulturális kínálatának bővítése, a lakosság számára színvonalas művelődési programok szervezése, megvalósítása. Közművelődési feladat ellátási megállapodással rendelkezik Bak községgel – 2009 januárjától –, mindemellett az alapdokumentumban meghatározott közművelődési, kulturális célok elérése érdekében. Alapításától 2011-ig a Zala megyei Közgyűléssel és a Pannon lapok Társaságával évente átadta az „Év Zalai Embere” díjat.

Zalai Nemzetközi Művésztelep

Zaláért Egyesület 1998-as alapításakor a célok között megfogalmazódott, hogy Zala megyei szellemi értékeit meg kell őrizni, egy aktív és sikeres társadalom kialakításában közre kell közreműködni. Az egyesület számos nemes feladata között kiemelt helyet foglal el a művészeti, alkotóművészeti tevékenység, kulturális örökség megóvása, a művészeti értékek pártolása.
A hazai kulturális támogatásoknak, illetve a közösségi, civil összefogásnak köszönhetően immár több mint két évtizede Zala megye meghatározó művészeti programja a Zalai Nemzetközi Művésztelep.

XXIV. Zalai Nemzetközi Művésztelep

A XXIV. Zalai Nemzetközi Művésztelep résztvevői 12 napot töltöttek el zalai falvakban. A tábori program 2014. július 28-tól augusztus 7-ig tartott. Az alkotótelepet hosszas szervezői munka előzte meg.
A fogadó községek között 2014-ben szerepelt a korábbi évekhez hasonlóan Resznek, Szepetnek, Szilvágy, Pusztaederics, Tótszentmárton, Zalabaksa, továbbá a fogadó önkormányzatok száma 2014-ban új fogadó településsel bővült. Zalakaros város hosszú szünet után újra csatlakozott a fogadó önkormányzatok táborához. A települések évek óta örömmel fogadják a résztvevőket, ugyanis jelenlétük másfajta szellemiséget és érdekességet biztosít az ott élők számára. A hagyományoknak megfelelően az művésztelep ideje az ún. alkotói napok mellett közös találkozót szerveztünk, mely során találkozhattak egymással, a különböző településeken elszállásolt részvevők.
A program lehetőséget biztosított arra, hogy a visszatérő résztvevők minden évben Zala megye más és más arcát ismerjék meg. 2014-ban új művészek is csatlakoztak a programunkhoz.
A professzionális művészek mellett részt vettek az alkotótelepen autodidakta festők is, pl. Romániából Lendvay Zoltán, Visnyei Gábor, Csernyánszky Judit, Szerbiából Eva Pavesis, Horvátországból Katarina Pajtlar, Stjepan Levacic, Ukrajnából Alekszandr és Olga Lukach, továbbá Bogdan Tomasevskij, Svédországból Sara Zsabka és Anita Hage, Szlovéniából Salamon Árpád és Heda Widmar-Salamon. Magyarországot pedig Egressy Péter képviselte. A Zalai Nemzetközi Alkotótelepek tagjai a szabadfoglalkozású festőművészek mellett Romániában és Ukrajnában élő művésztanárok is. 2014-ben összesen 19-en vettek részt alkotóként a XXIV. Zalai Nemzetközi Művésztelepen.

XXIII. Zalai Nemzetközi Művésztelep

A korábbi évekhez hasonlóan a XXIII. Zalai Nemzetközi Művésztelepnek is a zalai falvak adtak otthont. A művésztelepre érkező alkotók többnyire vidéken, falvakban, többnyire néhány fő elhelyezésére alkalmas kistelepüléseken kerültek elhelyezésre.
A művésztelep résztvevői 12 napot töltöttek el zalai falvakban. A tábori program 2013. július 29-től augusztus 8-ig tartott és egy színvonalas zárókiállítással zárult. A program lehetőséget biztosított arra, hogy a visszatérő résztvevők minden évben Zala megye más és más arcát ismerjék meg. 2013-ban 7 új művész csatlakozott a programunkhoz, többségük Szlovákiából, Szerbiából és Svédországból érkezett.
Az alkotótelepen a következő alkotók vettek részt: Romániából Lendvay Zoltán, Visnyei Gábor, Szerbiából Eva Pavesis, Katarina Mandic, Vera Hegedűs, Ibolya Korponai, Horvátországból Katarina Pajtlar, Stjepan Levacic, Szlovákiából Karácsony Réka és Osztrozányszky Gellért, Ukrajnából Alekszandr és Olga Lukach, Svédországból Sara Zsabka és Anita Hage. A Zalai Nemzetközi Alkotótelepek tagjai a szabadfoglalkozású festőművészek mellett Romániában és Ukrajnában élő művésztanárok is. 2013-ban összesen 24-en vettek részt alkotóként a XXIII. Zalai Nemzetközi Művésztelepen.

kulTÚRA projekt képalbum

A Zaláért egyesület 2012 októberén pályázati programot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Operatív Program keretében meghirdetett Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című könnyített elbírálású pályázati kiírásra kulTÚRA – Befogadás, megélés, művelés zalai óvodákban és iskolákban címmel.

Zöld-Zala projekt képalbum

A Zaláért Egyesület a KEOP-6.1.0/B/09-2010-0108 azonosító számú, a „ZÖLD-ZALA” Környezetvédelmi kampánysorozat Zala megye fenntartható fejlődéséért elnevezésű projektjét, egy éven át, 2011. április 1. és 2012. március 31. között valósította meg, mely program célja a környezetvédelem népszerűsítése, környezettudatosság fejlesztése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése és a fogyasztók környezetkultúrájának fejlesztése Zala megye lakosai körében.

Oldalak